Gegevens verzamelen

TREZZ verzamelt uw gegevens, opgegeven via onze website (invullen contactgegevens), via mail, telefoon of tijdens gevoerde gesprekken. Deze gegevens worden gebruikt in onze administratie zodat wij offertes, orders, leverbonnen en facturen kunnen verwerken middels deze gegevens.

Gegevens beheer

Uw gegevens zullen niet doorgegeven, beschikbaar gesteld of verkocht worden aan derden. Behalve voor onderstaand:

  • Het indien noodzakelijk beschikbaar stellen van onze data in het kader van software-aanpassingen. Dit zal in onderling overleg, met de nodige discretie en volgens de vooropgestelde regelgeving, met onze softwareleverancier gebeuren.
  • Bij opvraging door derden zoals belastingdienst, justitie, etc. dienen wij deze gegevens open te stellen om onze wettelijke verplichtingen na te komen.
  • Gegevens noodzakelijk voor transport (adresgegevens), betalingen en andere administratieve acties via bijvoorbeeld bank, post en dergelijke.

Websites van derden

Ons privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die eventueel via linken beschikbaar zijn op onze website.

Beveiliging data

Wij voorzien de nodige beveiliging van uw en onze gegevens tegen verlies of onrechtmatig gebruik. TREZZ wordt begeleid in de beveiliging van deze data door professionele partners. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of onrechtmatig gebruik van deze gegevens. We houden ons tevens aan de wettelijke meldplicht zoals bepaald door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Partners die om redenen van IT support, boekhouding of andere redenen toegang krijgen tot onze data dienen de algemeen geldende voorschriften te volgen.

Wijzigingen in deze Privacy Statement

Eventuele wijzigingen kunnen aangebracht worden in dit privacy statement. Dit betreft wijzigingen in de wetgeving. Het is aan te bevelen dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Vragen

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens opvragen indien nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

TREZZ
info@trezz.nl
KvK : 01090239
BTW-nummer : NL.1069.88.566.B01